PoC platforma DComPTT komplexní komunikační řešení pro LTE vysílačky

PoC platforma DComPTT nabízí velmi ucelené pokročilé PoC komunikační řešení pro LTE vysílačky. Součástí je serverová platforma se správou přes webové rozhraní.  PoC aplikace pro LTE vysílačky s operačními systémy Android a Apple IOS zajišťuje uživateli jednoduché ovládání a nabízí širokou paletu funkcí. Pro operační systém Windows je k dispozici vyspělá dispečerská aplikace podporující kromě hlasových funkcí i práci s mapami a videm z kamer. Správce komunikačního řešení může pomocí webového rozhraní nastavovat práva uživatelů, povolené funkce a jejich prioritu pro komunikaci. Při změně práv se změna uživatelského profilu na zařízení projeví okamžitě. Změnu není třeba provádět v koncovém zařízení

PoC komunikační systém pro LTE vysílačky DCpmPTT
Přehled aplikací komunikačního řešení DComPTT

Výhody komunikačního PoC řešení DComPTT

 • Komunikační systém s prakticky neomezeným dosahem
 • Využívá datové služby sítí mobilních operátorů, Wifi a internetové sítě
 • Nabízí okamžitou týmovou komunikaci ve skupinách, privátní hovory a zprávy
 • Mobilní zařízení Android a Apple, dispečerská aplikace Windows
 • Přenos videa, fotografií, textových  multimediálních zpráv individuálně nebo do skupiny
 • Sledování polohy uživatelů na mapě
 • Možnost nastavení priorit uživatelů. Uživatel s vyšší prioritou může přerušit probíhající hovor.
 • Hovory a přenášená data mohou být zabezpečena šifrováním
 • Vysoká spolehlivost zajištěná geografickou redundancí serveru sítě
 • Systém pro sledování ostrahy objektů kombinující technologie NFC a GPS
 • Nouzová volání a bezpečnostní funkce s určením polohy, nouzové tlačítko, ležící muž
 • Lokalizace do českého jazyka
 • Dálková konfigurace a nastavení

Přehled funkcí PoC platformy DComPTT

Funkce komunikační platformy DComPTT pro LTE vysílačky
Přehled funkcí PoC komunikační platformy DComPTT

Aplikace pro LTE vysílačky Android a telefony s OS IOS

DComPTT nabízí aplikace pro mobilní zařízení využívají OS Android firmy Google a IOS firmy Apple. Mobilní aplikace poskytuje uživateli velmi intuitivní ovládání a širokou nabídku funkcí. Aplikace je rozdělena na 4 logické bloky. Které lze přepínat pomocí ikon ve spodní části aplikace, jak je vidět na následujícím obrázku.

PoC aplikace pro LTE vysílačky má intuitivní ovládání
Snadné a intuitivní ovládání

Hlasová komunikace a videohovory

První ikona s označením „Skupina“ umožňuje řídit hlasovou komunikaci. Obsahuje seznam kontaktů a hovorových skupin. V horní části je řádek pro vyhledávání po zadání prvních písmen skupiny nebo uživatele automaticky filtruje.

Podpora pro HW PTT tlačítko LTE vysílačky i SW tlačítko pro chytré telefony

Pro ovládání přepínání příjem vysílání lze požít HW PTT tlačítko jako u běžné vysílačky. HW PTT tlačítkem jsou běžně vybaveny specializované PoC terminály (LTE vysílačky). Jestliže pro komunikaci budete používat běžný chytrý telefon pro přepínání můžete využít SW PTT tlačítko, které je umístěno v dolní části displeje. To tlačítko lze v nastavení vypnout.

PoC komunikační platforma podporuje HW ovládací prvky a tlačítka, která mají profesionální LTE vysílačky
DComPTT podporuje HW tlačítka a ovládací prvky

HW vyhrazené nouzové tlačítko pro větší bezpečnost uživatelů

Kromě HW PTT tlačítka aplikace podporuje i HW nouzové tlačítko, kterým bývají vybaveny profesionální vysílačky. Stejně jako v případě PTT tlačítko i zde je možné mít na displeji zobrazeno nouzové SOS tlačítko.

Podpora pro HW otočný volič hovorové skupiny ( kanálový volič)

Některé LTE vysílačky jsou vybaveny i otočným voličem hovorové skupiny označované rovněž jako kanálový volič. Aplikace DComPTT tento HW otočný volič podporuje a současně je možné nastavit hlasové potvrzení přepnutí hovorové skupiny v českém jazyce s využitím technologie Text-To-Speech.

Základní okno obsahuje seznam skupin. Uživatel může skupiny přepínat hovorové skupiny klepnutím na odpovídající řádek na displeji nebo mechanickým přepínačem. Při přepnutí skupiny může být vstup do skupiny indikovat hlasovou informací v českém jazyce. To současně umožňuje využít zařízení bez displeje, které vypadá jako klasická vysílačka.

Hovorové skupiny

U každé skupiny uživatel vidí počet uživatelů registrovaných v systému, počet aktivních uživatelů v systému a počet uživatelů s nastavenou skupinou.

Vedle každé skupiny je umístěna ikona sluchátek . Pomocí této ikony uživatel aktivuje monitorování příslušné skupiny. Díky tomu může poslouchat komunikaci v hovorové skupině přesto, že ji nemá nastavenu.

Při delším podržení prstu na řádku skupiny se uživateli zobrazí další funkce, které lze v vybrané skupině realizovat.

PoC aplikace pro mobilní zařízení nabízí spoustu užitečných funkcí

Při krátkém stisknutí na řádku hovorové skupiny se uživateli zobrazí seznam účastníků aktivních v dané hovorové skupině (s modrou ikonou) i seznam uživatelů aktivních v jiných skupinách (oranžová ikona), tak jak je vidět na následujícím obrázku. Vedle každého uživatele je zatrhávací pole, které umožňuje vybrat několik uživatelů a vybranou funkci.

PoC aplikace DComPTT umožňuje vybrat skupinu uživatelů

To umožňuje vybrané funkce realizovat hromadně pro skupinu uživatelů například vytvořit tzv. dynamickou hovorovou skupinu z vybraných účastníků, spustit video monitor několika zařízení současně apod. Při delším podržení na řádku uživatele se zobrazí nabídka funkcí, která odpovídá nastaveným právům uživatele.

Zobrazení polohy na mapě

Aplikace DComPTT umožňuje zobrazení okamžité polohy ostatních uživatelů na mapě včetně jejich identifikace. Pro přepnutí na mapové zobrazení slouží druhá ikona v pořadí ve spodní části obrazovky s označením „Mapa“ ve Kromě toho umožňuje zobrazovat i jejich pohyb ve zvoleném časovém období. Aplikace umožňuje zobrazit běžnou mapu, satelitní mapu a dopravní mapu. V případě, že se uživatel dostane do nouzové situace spustí nouzový alarm, aplikace zobrazí automaticky jeho polohu ostatním uživatelům na mapě.

PoC aplikace DComPTT podporuje i práci s mapami

Zprávy, záznamy hovorů a videa

Další sekce aplikace DComPTT kombinuje funkci zasílání textových i multimediálních zprávy a výpisu volání, který ovšem může obsahovat i záznam hlasové komunikace. Účastník si tak může hovor znovu přehrát, pokud si chce něco z rozhovoru připomenout. Součástí aplikace je tedy záznamové zařízení. Zprávy lze samozřejmě posílat nejen jednotlivým účastníkům, ale rovněž do celé skupiny.

PoC aplikace DComPTT integruje multimediální zprávy a záznam hovorů

Aplikace zařazuje záznamy komunikace podle účastníka nebo hovorové skupiny. Po rozkliknutí se zobrazí komunikace zobrazí chronologicky včetně časových značek. Hlasové záznamy si uživatel může přehrávat.

Přizpůsobení aplikace

V aplikaci DComPTT lze upravovat celou řadu nastavení. Vstup do nastavení je na poslední záložce ve spodní části aplikace s označením „Menu“. Přístup do nastavení může být chráněn heslem, aby nedošlo k nechtěné změně nastavení aplikace. Heslo pro přístup do nastavení může správce systému nastavit dálkově.

Dispečerská aplikace pro Windows

Součástí je platformy DComPTT je pokročilá dispečerská aplikace pro OS Windows. Dispečer může v rámci aplikace realizovat všechny typy hovorů, jako v případě mobilní aplikace. Může monitorovat vybrané hovorové skupiny. K dispozici jsou záznamy hovorů. Komfortnější než v případě mobilní aplikace.

Součástí PoC komunikačního řešení je i profesionální dispečerská aplikace pro Windows

Textové zprávy a multimediální komunikace

Kromě hovorů má aplikace možnost posílat jednotlivcům i celým skupinám textové a multimediální zprávy.

DComPTT umožňuje posílat do skupiny uživatelům textové zprávy i multimediální zprávy obsahující v fotografie a video

Podpora práce s mapou

Dipečer má díky aplikace má rozsáhlé možnosti práce s mapovými podklady. Používat lze mapy Google nebo  Mapbox, Uživatel může vybrat standardní map nebo satelitní mapu. Na standardní mapě je možnost zobrazení 3D terénu. Na mapě lze vyznačit zájmové body. Aplikace podporuje měření vzdálenosti na mapě.

Přímá komunikace s uživatelem

Po kliknutí na ikonu uživatele může s tímto uživatelem navázat lze standardní privátní hovor, videohovor, zobrazit záznam

trasy, spustit záznam videa.

DComPTT umožňuje volat uživatele nebo skupiny uživatelů přímo z mapy

Video monitoring uživatele vybraného z mapy

Na dálku lze spustit video monitoring, kdy má dispečer okamžitě online přehled v podobě hlasu i obrazu o tom co se okolí uživatele právě nyní děje.

Dynamická skupina vytvořená z uživatelů ve vybrané oblasti

Dispečer může pomocí mapy vytvořit dynamickou skupinu. Na mapě vytvoří kruh nebo polynom a z něho může vybrat uživatele, kteří budou účastníky dynamické skupiny.

Geografické ohraničení upozorní na vstup nebo opuštění oblasti

Dispečerská aplikace umožňuje využívat geografické ohraničí, které obsluhu upozorní, že uživatel vstoupil nebo opustil ohraničenou oblast.

Podpora online videa

 Rozsáhlé možnosti jsou v možnostech ovládání videa. Dispečer může současně monitorovat několik uživatelů a v případě potřeby může obraz z kamery uživatele distribuovat dalším uživatelům do mobilních terminálů, aby získali okamžitý přehled o situaci a mohli na ni reagovat. Dispečer samozřejmě může s uživateli vést standardní videohovory.

Velkou předností DCom PTT je video. Umožňuje dálkově monitorovat uživatele a předávat ho dalším uživatelům

Přímý odkaz na tento článek: https://ltevysilacky.cz/2021/09/07/poc-platforma-dcomptt-komunikacni-reseni-pro-lte-vysilacky/