Vysílačky a jejich dosah – vzdálenost na jakou se domluvíte

Dosah vysílačky je nejčastější otázka zákazníka. Potřebuje vědět, na jakou vzdálenost se může domluvit.

Dosah vysílačky bývá nejčastější otázkou zákazníků. Reklamu na velký dosah také často využívají nesolidní obchodníci. Takovou reklamu snadno poznáte podle textu „dosah až xx km“, kde klíčové je slovo „až“. Běžné vysílačky mohou komunikovat mezi sebou v přímém režimu v průměru na vzdálenost 1–2 km. Důvod proč Vám nikdo s jistotou nemůže říct, na jakou vzdálenost budete moci komunikovat je profil terénu a terénní překážky (hory, kopce, údolí, budovy ve městě), které omezují průchod elektromagnetických vln a vysílače k přijímači. Tuto překážku je možné řešit vybudování komunikační infrastruktury základnových stanic, podobně jakou mají sítě mobilních operátorů. To je však nákladné a pro menší uživatele nedosažitelné. Náročné to je i pro větší uživatele, kteří operují na rozsáhlém území. Kromě investice do samotné infrastruktury a jejího provozu, je třeba získat i frekvence, které tato infrastruktura bude využívat.

Dosah běžné vysílačky výrazně omezuje terén

LTE vysílačky dosah neomezuje

Řešením tohoto problému je využití sítí mobilních operátorů. LTE mobilní sítě nyní nabízí dostatečnou rychlost a propustnost dat. Ceny za přenos dat se postupně snižují. V rámci EU je k dispozici datový roaming, který zajišťuje, že neplatíte žádné další poplatky na rámec svého tarifu v domovské síti. To umožňuje, aby komunikační dosah vašich vysílaček nebyl omezen na 1–2 km, ani na území státu, ale komunikovat můžete bez omezení v rámci celé EU a při sjednání vhodného datového tarifu i mimo území EU prakticky po celém světě.

Přímý odkaz na tento článek: https://ltevysilacky.cz/2021/04/23/vysilacky-a-jejich-dosah-vzdalenost-na-jakou-se-domluvite/