Proč používat vysílačky

Vysílačky nabízí okamžitou komunikaci pro rychlou koordinaci a týmovou spolupráci zaměstnanců

Vysílačky či jinak rovněž radiostanice se mohou jevit jako přežitek v době mobilních telefonů. Princip přenosu informací pomocí vysokofrekvenčního magnetické vlnění se používá už více než 100 let a využívají ho všechny moderní bezdrátové technologie včetně zmíněných mobilních telefonů. Vysílačky se stejně, jako jiné moderní technologie rychle vyvíjí a zde Vám nabízíme několik námětů k zamyšlení, proč zvážit jejich využití:

1.      Forma komunikace

Zatímco telefonní hovor je primárně určen pro komunikaci dvou účastníků, vysílačky se vysílačky se využívají především pro skupinovou či chcete-li týmovou komunikaci. Pokud tedy potřebujete zajistit spolupráci více než dvou lidí na větší vzdálenost jedná se mnohem efektivnější formu komunikace.

2.      Rychlost komunikace

Jestliže chcete zahájit hovor pomocí telefonu, musíte vyhledat uživatele, se kterým chcete komunikovat, v seznamu kontaktů a počkat na sestavení hovoru. Taková forma komunikace je pro operativní řízení velmi těžkopádná a někdy přímo nebezpečná. Při komunikaci prostřednictvím vysílaček pro zahájení hovoru stačí stisknout tlačítko PTT a můžete mluvit, najednou Vás okamžitě slyší všichni uživatelé Vaší hovorové skupiny.

3.      Kvalita komunikace

Kvalita hovoru byla slabinou vysílaček. Analogové vysílačky, stejně jako jiné analogové systémy, trpěly na sníženou kvalitu hovoru na hranicích pokrytí nebo v místech s rušením. Moderní vysílačky využívají digitální přenos hlasu, který je zaměřen na srozumitelnost hovoru.

4.      Bezpečnost komunikace

Komunikaci pomocí analogové vysílačky není problém odposlouchávat. Uživatelé dnes vyžadují, aby přenášené informace byly proti odposlechu zabezpečeny. Moderní vysílačky podporují šifrování hovoru i přenášených dat a jsou schopny velmi spolehlivě zajistit, že přenášené informace nezíská nikdo nepovolaný.

5.      Nezávislá komunikace

Při používání klasických vysílaček jste naprosto nezávislí na žádném jiném poskytovali. To však současně může být i nevýhoda. Nemusí se vám zajistit dostatečně kvalitní pokrytí signálem a s tím související dosah komunikace a to ani v případě, že si vybudujete vlastní radiovou síť. Problém nezávislosti umožňují řešit multi-režimové radiostanice, které kombinují digitální radiostanici a LTE vysílačku.

6.      Pokročilé funkce

Moderní vysílačky podporují pokročilých funkcí včetně určování polohy účastníků, bezpečnostní funkce jakou nouzová volání s prioritou a přenos menších objemů dat včetně textových zpráv a to nejen jednotlivým účastníkům, ale i celým skupinám. LTE vysílačky tyto funkce dále rozšiřují o přenos fotografií, videa a videohovory.

Přímý odkaz na tento článek: https://ltevysilacky.cz/2021/04/23/proc-pouzivat-vysilacky/