Komunikační technologie TASSTA posouvá LTE vysílačky na novou úroveň

Společnost TASSTA vytvořila tým s rozsáhlými znalostmi z oblasti profesionální komunikace především se zaměřením na technologii TETRA a vyvinula komplexní komunikační řešení. PoC řešení TASSTA splňuje všechny požadavky pro komunikaci, organizaci a bezpečnost. TASSTA zachovává všechny funkce profesionálních radiových sítí a přenáší je na platformu chytrých telefonů, tabletů a specializovaných zařízení jako jsou LTE vysílačky. Technologie umožňuje zajistit propojení tradičních digitálních technologií TETRA a DMR s novými technologiemi, které využívají širokopásmové mobilní sítě 4G LTE a 5G. Moderní řešení komunikační řešení umožňuje významně zlepšit kvalitu a efektivitu procesů v podnikání i statní správě a snižovat náklady. TASSTA nabízí své řešení využívající mobilní sítě LTE a 5G i ve verzi MCX pro kritickou komunikaci složek IZS a společnosti zajišťující provoz kritické infrastruktury.

Co nabízí profesionální komunikační platforma TASSTA uživatelům

Profesionální skupinové a individuální hovory s nastavením priority

Základním požadavkem profesionálních uživatelů je okamžitá zabezpečená komunikace ve skupinách s možností nastavení priorit pro uživatele, skupiny i formu komunikace (nouzové hovory mají nejvyšší prioritu. Komunikační platforma TASSTA nabízí skupinové i individuální hlasové hovory zabezpečené šifrováním s možností nastavení priorit. Pro operativní řešení krizové situace umožňuje TASSTA vytvářet dynamické skupiny.

TASSTA podporuje pokročilé funkce hovorů vhodné pro profesionální služby

TASSTA nabízí následující funkce pro okamžitou hlasovou komunikaci:

 • Skupinové hovory
 • Individuální hovory
 • Nouzová volání
 • Prioritní volání
 • Dynamické skupinové hovory,
 • Dálkové řízení

Zabezpečení komunikace pomocí šifrování AES256

TASSTA nabízí zabezpečení hovorů a přenášených pomocí pokročilého end-to-end šifrování, které využívá algoritmus AES 256. Pouze uživatelé se správnou sadou klíčů (kódovacích a dekódovacích) mohou slyšet hlasovou komunikaci.  To zajišťuje, že jsou citlivá data uživatelů využívající tuto profesionální komunikační platformu v bezpečí. Kromě toho TASSTA podporuje autentifikaci a ověření IMEI čísla uživatele.

TASSTA poskytuje následující funkce pro zajištění bezpečné komunikaci:

 • E2E šifrování
 • Autentifikaci
 • IMEI ověření

Přenos textových a multimediálních zpráv a přenos souborů

Standardem je v dnešních profesionálních komunikačních systémech přenos krátkých textových a stavových zpráv nejen mezi jednotlivými uživateli ale i do skupin. Komunikační platforma TASSTA navíc umožňuje přenos multimediálních zpráv včetně fotografií a přenos souborů včetně standardních formátů pro kancelářské aplikace. Kromě toho TASSTA umožňuje i výměnu těchto zpráv s digitálními radiokomunikačními systémy.

Sledování GPS polohy účastníků a trasy uživatelů včetně lokalizace uvnitř objektů

TASSTA nabízí online sledování polohy uživatelů pomocí GPS lokalizace na mapě. Dále umožňuje zobrazení trasy uživatele v čase. V mapách lze definovat geografické ohraničení a sledovat uživatele vstupující a vystupující z ohraničené oblasti. Zajímavá je funkce lokalizace uživatelů uvnitř budov. Na rozdíl od GPS neposkytuje globální pokrytí, ale je přesnější a přizpůsobí se místní uzavřeným objektům, jako jsou letiště, stanice metra nebo tunely. Pro lokalizaci v objektech se používající WiFi přístupové body a Bluetooth tagy. Technologie, kterou využívá TASSTA umožňuje lokalizovat člověka nebo celou skupinu osob s přesností na jeden metr. Kromě toho nástroje TASSTA umožní nasazení vnitřní navigace v areálů ve velmi krátkém čase.

TASSTA nabízí rozsáhlé možnosti lokalizace uživatelů včetně indoor lokalizace uvnitř objektů

TASSTA podporuje následující funkce pro sledování polohy uživatelů:

 • GPS lokalizace
 • Lokalizace uvnitř budov
 • Definovaní geografických zón
 • Zobrazení polohy uživatele v historii
 • Sledování trasy

Pokročilé bezpečnostní funkce pro nouzovou komunikaci s možností přenosu videa

Aplikace TASSTA pro mobilní zařízení nabízí řadu pokročilých bezpečnostních funkcí pro ochranu uživatelů. Mezi tyto funkce patří funkce „MANDOWN“ (ležící muž), která umožňuje automaticky detekovat pád. Po vyhodnocení nouzové situace automaticky pošle zprávu na předefinovaný kontakt. Další bezpečnostní funkce „NO MOVEMENT ALARM“ sleduje uživatele bez pohybu. Pokud se poloha zařízení uživatele po předem definovanou dobu nemění spustí systém automaticky nouzové volání. Uživatel samozřejmě může jednoduše spustit nouzové volání, pokud se dostane do nebezpečné situace. Profesionální LTE vysílačky jsou vybaveny vyhrazeným nouzovým tlačítkem, kterému lze tuto funkci přiřadit. V případě nouzové situace může operátor spustit videohovor, který mu umožní získat přehled o nouzové situaci.

Komunikační řešení TASSTA obsahuje pokročilé prvky pro zajištění bezpečnosti uživatelů v krizových situacích

Bezpečnostní funkce podporované technologií TASSTA:

 • Nouzové volání
 • MANDOWN – ležící muž
 • Uživatel bez pohybu
 • Periodická kontrola
 • Dálková kamera a přenos hlasu
 • Krizový tým

Individuální a skupinové videohovory

Video může být pro rychlý přehled o situaci na místě rychlejší než tisíc slov, proto TASSTA nabízí uživatelům PUSH-TO-VIDEO. PUSH-TO-VIDEO umožňuje bezpečný přenos video jednotlivým uživatelům i skupinám stiskem jediného tlačítka. TASSTA podporuje i automatického ukládání přenášeného videa včetně souvisejících informací k pozdějšímu vyhodnocení.

Technologie TASSTA podporuje následující funkce pro bezpečný přenos videa:

 • Push-to-video mezi individuálními účastníky
 • Push-to-video do definované skupiny
 • Push-to-video do definovaného kanálu
 • Dálkově spouštěné video
 • Video hovor mezi dvěma účastníky
 • Nouzový video hovor

Záznam a historie hovorů

Důležitou součástí PoC komunikačního řešení může být systém záznamu hovorů, videa, zpráv a událostí přenášených systémem pro kontrolu a zpětné vyhodnocení prokázání průběhu události. Záznam hovorů a události má na starosti samostatný modul T.RECORDER.

Systém pro správu úkolů

Správa úkolů umožňuje efektivní řízení například v oblasti údržby. Do systému je možné zadávat tikety s úkoly. Vedení údržby má přehled o aktuálních požadavcích a pracovnících, které na daný úkol může alokovat. Po zadání úkolu může sledovat průběh jeho řešení vybraným pracovníkem. Následně lze vyhodnocovat efektivitu celého procesu i hodnotit jednotlivé pracovníky.

Propojení do tradičních digitálních radiových sítí DMR a TETRA

Mnoho uživatelů potřebuje zachovat a minimálně po nějakou dobu využívat stávající komunikační řešení současně s novým komunikačním systémem. TASSTA nabízí možnost propojení nového komunikačního PoC řešení pro LTE vysílačky a stávajících radiokomunikačních sítích založených na digitálních standardech DMR a TETRA.  Vzájemné propojení má na starosti modul T.BRIDGE a TASSTA nemá omezení na počet propojených systémů. Propojení zajišťuje přenos hovorů i textových zpráv mezi oběma systémy. Kromě připojení účastníků, kteří mohou pro komunikaci s účastníky tradičních radiových sítí DMR a TETRA využívat chytré telefony a další zařízení založené na OS Android a IOS lze tuto technologii využít k rozšíření pokrytí za hranice dosahu radiové sítě bez nutnosti budovat nákladné základnové stanice. Propojení s tradičními radiovými sítě DMR a TETRA zabezpečuje služba T-BRIDGE. TASSTA nemá omezení na počet takto propojených systémů.

Technologie TASSTA umožňuje propojení do digitální radiových sítí DMR a TETRA

Přehledná a uživatelsky přívětivá správa komunikačního systému

TASSTA nabízí komplexní řešení pro správu komunikačního systému. Toto řešení je navrženo pro řízení velkého počtu serverů a uzlů. Uzly jsou logickou reprezentací hostujících zdrojů, které obsluhují skupiny serverů. Tímto způsobem bylo dosaženo flexibilního řešení správy systému s možností snadného rozšíření a nasazení nových serverů a uzlů. Z pohledů správce sítě je k dispozici jednotný nástroj realizovaný prostřednictvím přehledné a snadno ovladatelné webové aplikace. Aplikace umožňuje snadno přidávat, upravovat i mazat uživatele, skupiny i týmy a nastavovat funkce pro každého jednotlivého uživatele.

TASSTA nabízí přehledné rozhraní pro správu sítě

MCPTT – Mission Critical Push-to-Talk podle specifikace 3GPP

Řešení TASSTA MCX je orientované na služby kritické infrastruktury, které spoléhají na dostupnost LTE.  Poskytuje bezpečnou, spolehlivou a odolnou komunikaci pro vládní a veřejné bezpečnostní služby, stejně jako pro obecné komerční aplikace.

Řešení TASSTA MCX nabízí celou řadu služeb plně v souladu se specifikacemi 3GPP: Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT), Mission Critical Video (MCVideo) a Mission Critical Data (MCData). Shoda a interoperabilita jsou ověřovány prostřednictvím programu MCX Plugtests Program, kterého se TASSTA pravidelně účastní od roku 2017. Technologie TASSTA získala certifikaci pro národní síť FIRSTNET, která je budována pro komunikaci záchranářů v USA.

TASSTA také rozšiřuje základní komunikační funkce o jedinečné funkce, které jdou nad rámec specifikací 3GPP, vylepšují možnosti spolupráce, zvyšují produktivitu a zjednodušují správu systému.

Pokročilá technologie TASSTA je navržena podle požadavků pro krizovou komunikační infrastrukturu podle požadavků 3GPP

TASTA MCX podporované funkce:

 • MCPTT – Mission Critical Push-to-Talk
 • MCData – Mission Critical Data
 • MCVideo Mission Critical Video

Přímý odkaz na tento článek: https://ltevysilacky.cz/2022/05/12/technologie-tassta-lte-vysilacky/