3GPP definuje standardy pro mobilní sítě 4G LTE a 5G

Projekt partnerství 3. generace (3GPP) je sdružením 7 organizací pro vývoj globálních telekomunikačních standardů. Partnery projektu jsou organizace ARIB, ATIS, CCSA,ETSI, TSDSI,TTA a TTC. Díky zapojení těchto organizace má partnerství globální dosah. Původním cílem projektu, který vznikl v roce 1998 bylo vytvořit standardy pro mobilní sítě 3 generace vycházejících z původního standardu GSM. Po úspěšné realizaci tohoto projektu sdružení pokračovalo v definici standardu pro sítě čtvrté generace. Technologie sítí 4 generace známá pod značkou LTE je aktuálně nerozšířenější na světe. V současné době začínají postupně nasazovat a prosazovat mobilní technologie nové generace s označením 5G. Tento standard rovněž připravila organizace 3GPP. Přestože se technologie 4G LTE a 5G neustále vyvíjí organizace už začala práce na definici standardů pro sítě 6G.

Mobilní sítě definované organizací 3GPP 4G LTE a nová generace 5G nabízejí ve srovnání s předchozí generací mnohem rychlejší datové přenosy a pokročilé služby.

Pro je důležitá standardizace ?

Vývoj nové technologie je velmi nákladný. Je důležité, aby novou technologii společně vyvíjelo mnoho výrobců, kteří budou podporovat její budoucí rozvoj.

Standardizace nabízí řadu výhod pro koncové uživatele i výrobce.

Vybrané výhody standardizace:

  • Široká nabídky kompatibilních zařízení od různých výrobců
  • Rychlý a trvalé inovace výrobků
  • Skutečná konkurence mezi výrobci, která snižuje ceny a zvyšuje kvalitu.
  • Menší závislost na jediném dominantním výrobci
  • Větší trh
  • Možnost investovat více – rychlejší uvedení produktu

Struktura 3GPP organizace

Tvorba specifikací a studií se řídí příspěvky členských organizací v pracovních skupinách pro specifikace. V rámci 3GPP jsou vytvořeny 3 základních technické skupiny pro tvorbu specifikací:

  • TSG-RAN je pracovní skupina zodpovědná za definici funkcí, požadavků a rozhraní radiové sítě úrovni fyzické radiové vrstvy v režimech FDD a TDD.
  • TSG-CT je pracovní skupina zodpovědná za specifikaci rozhraní (logických i fyzických) koncových zařízení a jádra sítě
  • TSG-SA odpovídá za definici všeobecné architektury a služeb založených na 3GPP a má rovněž odpovědnost za koordinací prací na úrovni pracovních skupin.

Pracovní skupiny jsou koordinovány na úrovni projektu koordinační skupinou PSG . Všechny základní pracovní skupiny mají několik dalších podskupin, které rozpracovávají specifické oblasti.

Zpětná kompatibilita

Velkou pozornost klade 3GPP na zajištění zpětné kompatibility všude tam, kde je to možné. To umožňuje nepřerušený provoz uživatelů i při postupném nasazování nových technologií do provozu.

Přímý odkaz na tento článek: https://ltevysilacky.cz/2021/03/22/3gpp-definuje-standardy-pro-mobilni-site-4g-lte-a-5g/