Pro koho jsou LTE vysílačky a PoC technologie vhodné ?

LTE vysílačky najdou vhodné uplatnění i průmyslu a stavebnictví

Vysílačky jsou obecně komunikačním prostředkem pro všechny uživatele, kteří potřebují komunikovat rychle a efektivně ve skupinách či týmech. LTE vysílačky a obecně PoC technologie nevyžadují složitou a nákladnou výstavbu vlastní vyhrazené infrastruktury, využívá se vybudovaná infrastruktura WiFi nebo mobilních operátorů. LTE vysílačky nabízejí pokročilé funkce sledování polohy, přenosu videa a multimediálních zpráv.

Průmyslové podniky

Zajištění rychlé skupinové komunikace v průmyslu pro řešení různých provozních událostí ve výrobě. logistice a údržbě je velmi důležité.  Průmyslové podniky mají často již vybudovánu WiFi infrastrukturu. LTE vysílačky mohou tuto infrastrukturu využít a zajistit. Kromě komunikace ve skupinách lze využít i skupinové textové a multimediální zprávy. Důležitým prvkem ve výrobě je zajištění bezpečnosti. Vysílačky umožňují nouzovou komunikaci s prioritou a určením polohy uživatele v nouzi. Pokročilé funkce jako Man Down nabízí možnost automatického spuštění nouzového stavu. Vysílačky lze kromě organizace a řízení výroby využít i pro bezpečnost a ostrahu objektů. LTE vysílačky jsou vhodné i do velmi náročných prostředí splňují požadavky MIL-STD-810, IP67 a na trhu jsou již i přístroje do výbušného prostředí s certifikací ATEX.

Logistika

LTE vysílačky jsou vhodné i pro logistiku

Zajištění rychlé komunikace na rozsáhlém území je pro logistické firmy náročný úkol. Vybudování vlastní komunikační infrastruktury na rozsáhlém území je drahé a neefektivní, když lze využít již vybudované sítě mobilních operátorů. Díky sjednocení pravidel pro ceny roamingu v rámci EU se snížily ceny datových tarifů. LTE vysílačky mohou zajistit okamžitou skupinovou komunikaci s celou flotilou vozů. Okamžité sledování polohy uživatelů pomocí GPS. Sdílení multimediálních zpráv.

Ochrana majetku a bezpečnost

LTE vysílačky pro bezpečnostní služby

Služby zajišťující ochranu majetku často využívají vysílačky, protože umožňují poskytují okamžitou rychlou skupinovou komunikaci. Zajištění spolehlivé komunikace ve složitých areálech může být komplikované a pro tradiční vysílačky je třeba často vybudovat samostatnou infrastrukturu základnových stanic. To může být cenově i časově náročné, protože základnové stanice vyžadují získání povolení k provozu a zajištění frekvencí od ČTU. Ve stejných objektech je však často již vybudována WiFi infrastruktura, kterou mohou využívat LTE vysílačky a PoC technologie. Díky tomu lze tyto vysílačky snadno nasadit a provozovat s nízkými náklady. Kromě toho mohou zajistit pokročilé funkce včetně určení polohy jednotlivých uživatelů, přenosu videa, nouzové volání apod. Zajímavým prvkem, kteří někteří dodavatelé těchto řešení nabízí je systém pro sledování strážní služby. Tento systém umožňuje definovat trasu a čas obchůzky a s využitím NFC čtečky ve vysílačce a tagů na kontrolních bodech zajistit dohled nad výkonem strážní služby.

Obchod a služby

LTE vysílačky použití v obchodě a službách

Rozsáhlé obchodní a skladovací plochy jsou náročné pro koordinaci personálů. Vysílačky umožňují rychlou komunikaci celé skupiny osob najednou, které je mnohem efektivnější než telefonní hovor dvou osob. Rozsáhlé prostory obsahující mnoho ocelových konstrukcí komplikujících šíření signálu mohou komplikovat komunikaci pro tradiční vysílačky.  Obchodní a skladové prostory mají často vybudovánu WiFi infrastrukturu, kterou lze využít pro provoz LTE vysílaček. Současně se v provozu může hodit i přenos multimediálních zpráv a videa.

Taxislužby

LTE vysílačky a PoC technologie jsou vhodným řešením komunikace pro taxislužby

Taxislužby byly stále ještě jsou častými uživateli vysílaček, protože jim nabízí rychlou komunikaci a koordinaci mezi vozy a dispečerem. Zajisti pokrytí signálem v rozsáhlých městských aglomeracích však bývá náročné a drahé. LTE vysílačky umožňují využít dostupné datové tarify mobilních operátorů. Kromě toho mohou taxislužby využít i další možnosti, které nabízejí. Zajímavé může určitě být sledování polohy vozidel. Textová zpráva může obsahovat polohu zákazníka. Pro zvýšení bezpečnosti to mohou být funkce nouzové volání a přenos videa.

Sport

Rychlá komunikace při zajištění organizace sportovních událostí klíčová

LTE vysílačky mohou být zajímavé pro amatérské sportovce, tak pro zajištění rozsáhlých sportovních události.  

Amatérští sportovci potřebují rychlou komunikaci. Běžné PMR vysílačky, které lze používat bez povolení v rámci EU, jim nabízí komunikaci na vzdálenost do 2 km, což nemusí vždy postačovat.  Amatérští sportovci obvykle nemohou budovat a provozovat žádnou složitou komunikační infrastrukturu. LTE vysílačky využívající stávající sítě, které mají v současné době už dobré pokrytí pro ně mohou být zajímavou variantou.

Organizace sportovních akcí je náročná disciplína. Organizátoři často potřebují zajistit okamžitou komunikaci na rozsáhlém území. Často přitom využívají služby firem, které zajišťují profesionální komunikační infrastrukturu i terminály jako službu. Takové služby jsou však ze své povahy poměrně nákladné. Vyžadují vyřízení dočasného povolení k provozu sítě instalaci základnových stanic a jejich vzájemné propojení a skončení akce demontáž. LTE vysílačky nabízí pro pořádání takových akcí zajímavou alternativu, protože prakticky odpadá nutnost budování komunikační infrastruktury.

Zemědělství

Zemědělství je segment, kdy na poměrně velkém území probíhá komunikace s poměrně malou intenzitou. Přesto i tento segment často vyžaduje precizní koordinaci celé skupiny uživatele. V minulosti byl problém, že datové sítě mobilních operátorů měly dobrou propustnost a pokrytí pouze v okolí větších měst. Nyní je už území poměrně velmi dobře pokryto i signálem rychlých LTE sítí. Proto mohou i uživatelé ze segmentu zemědělství využít výhody LTE vysílaček.

Přímý odkaz na tento článek: http://ltevysilacky.cz/2021/05/07/pro-koho-jsou-lte-vysilacky-a-poc-technologie-vhodne/